!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Betalning

De flesta avgifter som du betalar till föreningen hanteras via HSB Stockholm som sköter vår ekonomiska och administrativa förvaltning. Några varor och tjänster som styrelsen har hand om betalar du istället direkt till oss när du köper dem. Observera att det inte är möjligt att betala de avgifter som HSB hanterar direkt till föreningen eller vice versa. På den här sidan framgår hur du betalar och vad du betalar för.

Avgifter via HSB

Via HSB betalar du det som formellt kallas för årsavgift även om man betalar en gång per månad. Årsavgiften beror på din lägenhets andelstal och ska täcka föreningens kostnader för drift med mera.

Varje månad betalar du också en fast avgift för internetuppkoppling. Föreningen förmedlar penagrna till operatören Ownit som står för anslutningen.

När du upprättar ett nytt pantbrev för din bostadsrätt, betalar du en pantsättningsavgift på 1,25 % av ett prisbasbelopp. Efter att du överlåtit lägenheten (alltså när du flyttat härifrån) betalar du en överlåtelseavgift på 3,125% av ett prisbasbelopp. Dessa avgifter betalar du formellt till föreningen, men HSB skickar en faktura till föreningen på exakt samma belopp. Syftet är att täcka HSB:s kostnader för det administrativa arbetet.

HSB kan dessutom ta betalt av dig om du utnyttjat fastighetsskötaren för något arbete som inte faller inom föreningens ansvarsområde.

Har du inte gjort något aktivt val, brukar HSB skicka bankgiroblanketter med posten en gång per kvartal. Du kan även välja att betala via autogiro eller få e-faktura. Följ i så fall HSB:s instruktioner för det. Observera att du i princip är skyldig att betala även om räkningen inte nått fram till dig. Under "Mina sidor" på Mitt HSB kan du se OCR-nummer för betalningsavierna.

Kontakta i första hand HSB:s Kund och medlemsservice via webb eller telefon om du behöver hjälp eller har frågor kring dessa avgifter.

Betalning direkt till föreningen

Styrelsen ombesörjer tillgång till Siljansgården och bastun och säljer också några varor såsom nya/ersättande elektroniska nycklar, bokningscylindrar till tvättstugor, låshaspar till källarförråd och koppelbeslag till fönster. Detta betalar du direkt till föreningen – antingen på expeditionen under expeditionstid eller i vissa fall på distans under övrig tid.

På expeditionen

Kommer du till expeditionen när den har öppet, kan du betala på tre sätt: Kontanterkort, eller Swish.

Vi accepterar alla vanliga betal- och kreditkort. På expeditionen har vi QR-koder som underlättar att betala med Swish.

Swish-betalning utanför expeditionstid

Betalning utanför expeditionstid är framförallt användbar när du betalar för att komma åt Siljansgården eller bastun. Vi vill då att du betalar minst en vecka innan du behöver tillträdet. Vi måste nämligen fortfarande lägga in din bokning eller behörighet manuellt i låssystemet.

För att det ska fungera, måste du följa instruktionerna nedan.

Betalning för Siljansgården

Du måste först ha bokat Siljansgården för de dagar då du vill använda den.

Öppna Swish-appen på din telefon, ange vårt Swish-nummer 123 370 35 68 och det belopp du ska betala (200 kr per dygn). Som meddelande anger du vad du betalar för, vilken lägenhet du har och vilken nyckel du vill kunna öppna med enligt följande format:

Siljansgården <första datum i bokningen> lgh <lägenhetsnummer> <färg på nyckel>

Exempel:

Siljansgården 2018-09-30 lgh 69 mörkblå

När du fört över pengarna, skickar du e-post till styrelsen.brfsiljan@gmail.com och berättar att du betalat. Anledningen till det är att vi annars har svårt att följa upp inkomna betalningar.

Styrelsen lägger in din bokning i låssystemet och meddelar dig när det är klart. Då får du även en kod som du kan öppna med som alternativ till nyckeln.

Betalning för bastun

Öppna Swish-appen på din telefon, ange vårt Swish-nummer 123 370 35 68 och beloppet 200 kr. Som meddelande anger du vad du betalar för, vilken lägenhet du har och vilken nyckel du vill kunna öppna med enligt följande format:

Bastu lgh <lägenhetsnummer> <färg på en eller flera nycklar>

Exempel:

Bastu lgh 249 svart+mörkblå

När du fört över pengarna, skickar du e-post till styrelsen.brfsiljan@gmail.com och berättar att du betalat. Anledningen till det är att vi annars har svårt att följa upp inkomna betalningar.

Styrelsen lägger in din behörighet i låssystemet och meddelar dig när det är klart. Därefter måste du uppdatera nyckel/nycklar genom att sätta in dem i vår nyckeluppdaterare på Siljansvägen 80.