!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avveckling stadsgas

Brf Siljan håller för närvarande på att avveckla byggnadernas anslutning till stadsgasnätet. Beslutet fattades på föreningsstämman våren 2017 (se protokoll) efter förslag från styrelsen.

Syfte

Motivet till att avveckla stadsgasen är säkerheten för oss som bor i husen; vi har under de senaste åren haft en större brand och flera fall av läckande gas efter att någon exempelvis borrat genom ledningen. Gasen finns ju bakom köksväggen även i de lägenheter som inte använder gas. Föreningen har tydligt informerat om detta, men det har tyvärr visat sig inte vara tillräckligt.

Vid tidpunkten för beslutet var det ungefär 13 % av hushållen som använde gas och nu har det hunnit bli ännu färre.

Tidplan

Gasen kommer slutgiltigt att kopplas bort från byggnaderna under år 2019. Du som använder gasspis måste byta till elspis innan dess för att kunna fortsätta laga mat. Vi uppmanar alla att vara ute i god tid. Fundera gärna på om du vill renovera eller byta något annat i köket samtidigt som du byter spisen.

Bortkoppling av gasen i lägenheten

Uppsägning av abonnemang

Innan du låter plugga igen gasanslutningen i lägenheten, kontaktar du Gasnätet Stockholms kundservice för att få ett referensnummer. Det numret uppger du sedan för gasinstallatören som i sin tur meddelar Gasnätet Stockholm när arbetet är klart. Dina abonnemang hos både Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas ska automatiskt sägas upp i och med detta.

Du anlitar själv en auktoriserad gasinstallatör för att plugga igen ledningen i din lägenhet (kallas för slopning eller plombering). Eftersom du (inte föreningen) räknas som kund, kan du själv bestämma vilket företag du vill anlita och om du vill beställa extra­tjänster. I vissa fall har du som privatperson också rätt till ROT-avdrag.

Auktoriserade gasinstallatörer

Energigas Sverige har en fullständig lista med auktoriserade gasinstallatörer. Det är dock långt ifrån alla som åtar sig den här typen av arbete. Styrelsen har därför varit i kontakt med några av dem och hört oss för om villkoren:

Lind & Wern AB

vvs.lindwern.seinfo@lindwern.se, 076-173 30 08, 073-334 06 76

Standardpris för slopning av gas: 2 000 kr inkl moms. Kan även åta sig extraarbeten kring rivning av ledning och att åtgärda ytskikt för 750 kr/h. Bortforsling av gasspis: 1 000 kr. För ROT-avdrag tillkommer 200 kr administrativ avgift.

Framförhållning för tidbokning: ca 1 vecka.

Atirem AB

www.atirem.seinfo@atirem.se, 08-37 58 60

Standardpris för slopning av gas: 2 500 kr inkl moms. Bortforsling av gasspis: 1 200 kr. Gör ej el- eller målningsarbeten.

Framförhållning för tidbokning: varierar mellan en dag och flera veckor.

City Gas & Gasol Stockholm AB

citygas.seinfo@citygas.se, 073-988 33 86

Standardpris för slopning av gas: 2 500 kr inkl moms. Bortforsling av gasspis: 500 kr. Gör ej el- eller målningsarbeten.

Uppgifterna ovan är baserade på vad företagen uppgivit sommaren 2017, men givetvis kan priser och andra förutsättningar ändras med tiden. Berätta gärna för styrelsen om dina erfarenheter av installatören. Om flera är missnöjda med något företag så kan vi givetvis ta bort dem från listan.

Ersättning från föreningen

Föreningen betalar ersättning för dina kostnader att plombera gasledningen, inklusive material, arbete, framkörningsavgift och liknande. Du som bostadsrätts­havare står för bortforsling av gasspis, eventuella åtgärder på ytskikt, ny elspis och inkoppling av den. Kostnadsfördelningen är baserad på rekommendation från HSB:s chefsjurist.

Du betalar själv fakturan från gasinstallatören och begär sedan ersättning från föreningen. Fyll i den här blanketten och lämna den tillsammans med fakturan (eller en kopia av den) i brevinkastet till expeditionen på Siljansvägen 80.

HSB betalar ut pengarna via Swedbanks utbetalningstjänst. För att få dem insatta på ett konto (i valfri bank) måste du anmäla ett kontonummer. Det går enklast via deras webbplats. Gör du inte det, får du istället en kontant­ut­betal­ningsavi.

Bli av med gasspisen

Vissa gasinstallatörer åtar sig att transportera bort gasspisen (på din bekostnad). Beställer du hemleverans av elspis, brukar samma företag kunna åta sig att transportera bort den gamla spisen, förutsatt att den redan är bortkopplad. En fin gasspis kan du naturligtvis sälja begagnad.

Bra att veta när du köper elspis

I samband med stambytet på 1990-talet installerade man normalt ett trefas eluttag vid alla spisar. Elinstallationerna i lägenheten hör dock till bostadsrättshavarens ansvarsområde, så föreningen kan inte ta ansvar för eventuella avvikelser. Uttaget är av typen Perilex och har noll-ledare, vilket innebär att alla moderna elspisar går att koppla in. Säljs spisen inte med kontakt, måste en elektriker göra installationen.

En elspis kan ha antingen gjutjärnsplattor, glaskeramikhäll eller induktionshäll. Om du är ute efter gasspisens egenskaper att snabbt kunna reglera värmen, är induktionsspis bäst. De kostar dock något mer och kräver att du använder magnetiska kokkärl. 

Oavsett vilken elspis du väljer, blir kostnaden för att använda den förmodligen mycket lägre än vad gasspisen kostade i drift. Schablonen i Energimyndighetens tjänst Energikalkylen är att en elspis kostar mindre än 500 kr/år i drift. Abonnemang på både gas och anslutning kostar som jämförelse kring 3 000 kr/år.

Bortkoppling av hela huset

Någon gång under år 2019 kommer styrelsen att beställa att ledningarna ska stängas av där gasen kommer in i husen. Vi kommer förmodligen inte att ha möjlighet att ta reda på om det finns några gasabonnenter kvar i husen innan vi gör det.

Tänk på att det finns gas i ledningarna ända tills vi meddelat att så inte längre är fallet. Det kommer därför fortfarande att vara farligt att borra i väggen i köket och det är inte tillåtet att göra någon åverkan på det igenpluggade röret som ofta sticker ut en bit från väggen.

Frågor?

Har du frågor kring hur det går till eller förslag kring hur vi förbättrar proccessen? Mejla gärna till styrelsen.brfsiljan@gmail.com.

  

Dokument

Blankett ersättning bortkoppling stadsgas.pdf 2017-09-04