!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkring

Sedan 2010 har föreningen ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla boende. Det är tecknat hos samma försäkringsbolag som fastighetsförsäkringen. Bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen.

Varför bostadsrättstillägg?

Bostadsrättstillägget är den del av försäkringen som täcker bland annat fast inredning och ytskikt i lägenheten. Genom att teckna försäkringen kollektivt blir den totala kostnaden blir lägre. Dessutom blir hanteringen enklare när en skadereglerare kan ta hand om alla skador och en entreprenör kan sköta reparationerna.

Den gemensamma försäkringen innebär att du inte behöver ha bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Notera att du naturligtvis fortfarande behöver ha en hemförsäkring som täcker ditt lösöre och annan egendom.

> Information om bostadsrättstillägg från försäkringsmäklaren Bolander & Co

Försäkringsbolag och villkor

Försäkringen finns hos Nordeuropa Försäkring.

Tillämpliga delar av deras villkor för fastighetsförsäkring gäller. Se särskilt F03:2 Bostadsrätthavares egendom.

Skadehantering

Har du drabbats av en skada på ytskikt eller annan fast egendom i lägenheten som täcks av försäkringen, ska du kontakta Nordic Loss Adjusting AB som hanterar skador åt Nordeuropa Försäkring, telefon 08–411 11 60. Ange försäkringsnummer 50-164111-0.

Fyll i deras blankett för skadeanmälan som du hittar genom att gå till nlaab.com och klicka på länken till skadeanmälan. Skicka blanketten till vår förvaltare på HSB för vidarebefordran till Nordic Loss Adjusting.

Synpunkter?

Styrelsen lägger sig normalt sett inte i enskilda försäkringsärenden, men för att kunna utvärdera försäkringen är vi intresserade av din åsikt. Hör gärna av dig till styrelsen och berätta hur du tycker att dialogen med försäkringsbolaget har fungerat.