!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Utemiljö

Grillning

Vår egen grillplats ligger utanför Siljansgården mellan Siljansvägen 72 och 74. Det finns också en vid lekplatsen i slutet av Siljansvägen som kommunen ansvarar för.

Det finns inget bokningssystem för grillplatsen, utan det är först till kvarn som gäller.

Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkong. Dels kan det vara en brandfara och dels kan de bli störande os för grannarna. Elgrill kan du använda på balkongen, men visa hänsyn till dina grannar. Du kan dock använda egen grill på grillplatsen eller annan lämplig plats på föreningens mark, förutsatt att du tar hän­syn till brandrisk och om andra kan bli störda.

Ta med dig en soppåse till grillplatsen att slänga ditt skräp i. Soporna slänger du i närmaste sopkärlskåp. Var noga med att inte slänga grillkol som fortfarande glöder.

 

Lekplatsen

I slutet av Siljansvägen finns en lekplats som heter Siljansparken. Observera att den ligger på Stockholms Stads mark och att Brf Siljan inte är ansvarig för att städa och underhålla den.

 

Trädgårdsgruppen

Vi har en grupp av engagerade medlemmar som tar hand om våra rabatter och buskar. Om du också känner för att påta i rabatterna, kontakta gärna Margareta Ross Bergsten (maberg49@gmail.com, 070-840 65 12).

 

Stadsodlingen

På gården mellan låghusen på Siljansvägen, Årstavägen och Ottsjövägen ligger vår stadsodling där vi odlar grönsaker, kryddväxter och andra växter att njuta av.

Om du är intresserad av att vara med i odlingsgruppen, kan du kontakta Lisen Tamm (lisen.tamm@sigtuna.se)

 

Städdagar

Varje vår och höst arrangerar vi städdagar då vi hjälps åt med att snygga upp lite extra i och runt våra hus. Det är också ett tillfälle att träffas och vi brukar avsluta med korvgrillning.

Om inget annat meddelas blir vårstädningen den lördag som infaller i perioden 21–27 april och höststädningen den lördag som infaller i perioden 24–30 oktober. Vi brukar träffas kl 10:00 utanför Siljansvägen 80.

 

Flaggstången

Flaggstången finns mellan Siljansvägen 74 och 80. Göran Holmertz på Siljansvägen 80 är flaggansvarig.

 

Gräsklippning

Vi anlitar en entreprenör som har hand om gräsklippningen och viss annan markskötsel.

 

Fornlämningar

På vår mark finns två registrerade fornlämningar. Det är två runda stensättningar, varav en räknas som gravhög. Båda är med största sannolikhet s.k. brandgravar (kremeringsgrav). Brandgraven var länge det dominerande gravskicket i Skandinavien innan kristendomens införande. Eftersom de ännu inte undersökts arkeologiskt är det svår att datera dem noggrannare än från någon gång mellan yngre bronsålder och yngre järnålder (ca 1000 f.Kr. – 800 e.Kr.). Den tydligaste av dem, högen, ligger nära flaggstången vid Siljansvägen 78 och den andra vid Årstavägen 129. Riksantikvarieämbetet har lite mer information om fornlämningarna som fått beteckningarna Brännkyrka 20:1 respektive Brännkyrka 20:2. Det finns ganska gott om fornlämningar även på skogshöjderna mellan Årsta Gård och järnvägsspåren, samt fler därtill på andra sidan spåren.