!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Brandskyddspolicy

Brf Siljans styrelse ska genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, för att förhindra att brand uppkommer i föreningens fastigheter. Regelbunden och protokollförd brandsyn ska vara det verktyg styrelsen använder sig av för att upprätthålla och förbättra standarden.

Om brand ändå skulle uppstå, ska dokumenterat SBA vara ett belägg för att föreningens styrelse har upprätthållit sitt ansvar som fastighetsägare.

All SBA-dokumentation ska finnas samlat i en SBA-pärm på föreningens expedition.

SBA ska redovisas i föreningens årsredovisning.

Föreningens SBA-samordnare ansvarar för att brandsyn och nödvändiga inköp genomförs.
Protokollförd brandsyn ska genomföras 2 gånger per år i föreningens fastigheter och i protokollet måste följande synas och uppdateras:

 • Utrymningsvägarnas framkomlighet
 • Skyltningens tydlighet
 • Branddörrarnas funktion
 • Rökluckornas funktion
 • Brandsläckningsutrustningens hållbarhet
 • SBA-informationen och brandregler i portar och föreningens webbplats
 • SBA-pärmens innehåll

 

Bo brandsäkert

Här är några råd och regler som vi önskar att som bor i Brf Siljan följer:

 • Du bör ha minst en brandvarnare i lägenheten. Se till att den har fungerande batteri och byt dem helst om de är äldre än 10 år.
 • Tänk på att aldrig lämna levande ljus tända utan bevakning.
 • Våra hus är utrustade med stadsgas. Att modifiera gasinstallationerna kan vara förenat med livsfara. Läs mer på sidan om gas.
 • En brandsläckare kan vara en billig försäkring. Montera den på ett bra ställe i lägenheten och se till att du vet hur du använder den samt att den håller rätt tryck.
 • Trapphusen kan både vara vår väg ut och brandkårens väg in i huset. De måste därför lämnas fria från föremål som kan antändas eller vara i vägen.
 • Det är inte tillåtet att ställa prylar i källargångarna. Föremål som lämnats där kan när som helst komma att slängas som sopor.

 

Om det börjar brinna

Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt. Stanna kvar i lägenheten, stäng dörrar och fönster, ring 112 och invänta hjälp.

 

Information från Storstockholms brandförsvar:

> Om det börjar brinna

> Brand och rök i trapphus