!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Din lägenhet

 

Andrahandsupplåtelse

Att låta någon annan än bostadsrättshavaren självständigt bruka lägenheten kallas för andrahandsupplåtelse (oavsett om personen betalar hyra eller inte). Det kräver tillstånd från styrelsen. För att detta ska beviljas krävs ett godtagbart skäl. Normalt sett ska du ha ett tillfälligt skäl att bo någon annanstans, men en normallång semester är inte ett skäl. Vi godkänner på max ett år i taget.

Bryter du mot reglerna och upplåter lägenheten utan tillstånd, kan du missta nyttjanderätten och sägas upp till avflyttning.

Ansökningsblankett, förslag till hyresavtal och fullmakt (att använda vid utlandsvistelse) finns på HSB:s sida med blanketter. Där hittar du också en broschyr med riktlinjer kring andrahandsupplåtelse. Skicka ifylld blankett till HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice som bereder ärendet för styrelsen. Tänk på att hanteringen kan ta en tid och att vi fattar beslut vid styrelsemötena en gång i månaden. Ett tips är därför att skicka in ansökan två månader innan du behöver få besked.

Medan du har lägenheten andrahandsupplåten betalar du en extra avgift till föreningen på en hundratjugondedel av prisbasbeloppet per kalendermånad.

 

Ombyggnation/ändring av lägenhet

> Se sidan "Renovera/bygga om".

 

Fönster

Fönster och balkongdörrar i alla lägenheter byttes hösten 2009. Nedan finns en sammanfattning av den viktigaste informationen kring handhavande och underhåll. Fullständig information finns i tillverkarens anvisningar som bör ha delats ut i samband med fönsterbytet.

Persienner

Persiennerna ska alltid vara antingen helt nedfällda eller helt uppdragna. Annars kan det uppstå temperaturspänningar i glaset som leder till sprickor. Reparation bekostas av bostadsrättshavaren. Om du byter till andra än de ursprungliga persiennerna så välj en ljus kulör.

Fönstren levereras med relativt långa persiennlinor. Du kan själv kapa dem till önskad längd. Gör det när persiennen är i nedfällt läge så att du inte råkar kapa för mycket.

Kondens

Eftersom värmeutstrålningen från de nya fönstren är låg, finns risk för utvändig kondens. Detta uppstår främst på hösten vid klar himmel, hög relativ luftfuktighet och låg vindhastighet. Oftast försvinner kondensen under dagen. Förhoppningsvis inträffar det högst ett par dagar per år.

Skulle det uppträda invändig kondens (eventuellt mellan bågarna) kan det vara ett tecken på felaktig ventilation i lägenheten.

Tvätt

Koppelbeslag

För tvätt av de utvändiga aluminumdelarna rekommenderar tillverkaren att skölja med rent vatten följt av tvätt med mjuk svamp eller trasa med neutralt tvättmedel (pH 6–8) utan ammoniak. Slutligen ska ytan åter sköljas noga med rent vatten. Det är extra viktigt att tvätta bort eventuell fågelspillning för att undvika att det blir märken.

Invändiga delar tvättas med vatten och milt rengöringsmedel utan ammoniak.

Glasen tvättas med trasa eller gummiskrapa samt fönsterputsmedel med pH-värde på max 8.

För att kunna tvätta mellan bågarna måste du bända upp de så kallade koppelbeslagen (se bild). De är lite svåra att få upp och kan gå sönder om du tar i för mycket. Skonsammast är att bända försiktigt med ett mynt där du kommer åt att göra det. I andra lägen fungerar det bättre med en skruvmejsel. Nya koppelbeslag finns att köpa på expeditionen för 20 kr.

Ventilation

Vädringsventil sitter i överkant på vissa fönster. Den kan skjutas i sidled för att reglera hur mycket luft som släpps in. I "stängt" läge syns en röd prick. Observera dock att även i detta läge släpper ventilen in en liten mängd luft så att ventilationen inte avstannar helt.

Under de flesta fönster sitter en gammal ventil som inte längre behövs. Om det drar från denna så kan du gärna täta den. Kom in på expeditionen när den har öppet så får du en bit drevvadd att använda.

Målning

Vid fönsterbytet grundmålades karmens insida. Du som bostadsrättshavare får gärna bättra på målningen om du inte är nöjd med utseendet.

 

Störningar

När man bor i ett flerfamiljshus måste man visa hänsyn till sina grannar. Tänk på att ljud fortplantar sig genom stommen, så undvik alla störande aktiviteter i synnerhet på kvällar och nätter.

Tvätt i lägenhet

Stör inte dina grannars nattsömn genom att köra tvättmaskinen på kvällen eller natten. Det är endast tillåtet att använda tvättmaskin i lägenhet kl 7:00–22:00 och vi ser gärna att du avslutar tvätten redan tidigare under kvällen.

Renovering/ombyggnation

Att använda exempelvis elverktyg eller hammare stör oftast mer än en tvättmaskin. Som framgår på sidan Renovera och bygga om, är sådana aktiviteter begränsade till 7:00–20:00 på vardagar och 10:00–18:00 på helger.

Störs du av grannarna?

Normala ljud från grannarna måste vi naturligtvis tåla, men du ska exempelvis inte behöva få din sömn störd av oväsen regelbundet. Erfarenheten visar att det bästa oftast är att tala direkt med den som stört dig, även om det kännas svårt. Om din granne inte bättrar sig och du blir störd ofta, kan du anmäla problemen antingen till någon i styrelsen eller till vår förvaltare genom HSBs Kund- och Medlemsservice.

 

Lägenhetsnummer

Den som bor i den här lägenheten bör uppge lägenhetsnummer 88 om någon från föreningen eller HSB frågar och nummer 1102 om Skatteverket frågar.

De flesta lägenheterna är numrerade enligt två olika system. Du hittar numren högst upp på utsidan av dörrkarmen.

Föreningens interna nummer är det nedersta numret på dörrkarmen. Det pekar unikt ut en viss lägenhet inom föreningen. Använd alltid detta nummer i kontakter med föreningen eller HSB. Det är också det nummer som används i överlåtelsehandlingar och i samband med pantsättning. Inledande nollor behöver man inte ange.

Numret som används i folkbokföringen är det övre numret på dörrkarmen. Det behövs när det finns flera lägenheter på samma adress för att Skatteverket ska kunna folkbokföra oss på en viss lägenhet. Dessa nummer består alltid av fyra siffror och är bara unika inom en trappuppgång. Exempelvis har vi i föreningen 20 olika lägenheter med nummer 1202 i det systemet och därför är det inte användbart till annat än folkbokföring och adressangivelse.

> Mer information från Lantmäteriet om numren som används för folkbokföring

 

Handikappanpassning

Våra hus är givetvis byggda enligt 1940-talets normer och är inte alltid ideala för dig som är rörelsehindrad. Kommunen kan bistå med viss bostadsanpassning och brukar vid behov bekosta installation av elektrisk dörröppnare.

De nya lägenheterna (före detta butikslokaler) på Ottsjövägen har handikappanpassning i form av ett trädäck med rullstolsramp från korsningen med Årstavägen. Så länge alla boende är överens om det, går det utmärkt att använda ytan framför respektive lägenhet som en uteplats. Om någon boende begär tillträde till rampen, måste dock övriga möblera så att det blir fri väg dit.

Dokument

Renova_skotsel_underh.pdf 2009-09-03