!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare och köpare

 

På den här sidan försöker vi ge en så heltäckande information som möjligt om Brf Siljan och de fastigheter som ingår i föreningen. Målgruppen är mäklare och du som funderar på att köpa en bostad i vår förening. Mer information om många ämnen går att hitta under övriga rubriker på webbplatsen. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen.brfsiljan@gmail.com eller fråga våra förvaltare hos HSB Stockholm.

 

Renoveringar

Byggår

Fastigheterna i Brf Siljan uppfördes 1947-1948.

Tidigare omfattande renoveringar

1992–1994 genomfördes större renoveringsarbeten som påverkade alla byggnader och lägenheter:

  • Stambyte
  • Renovering av badrum och kök
  • Omläggning av tak
  • Byte av el
  • Fasadrenoveringar
  • Renovering av balkonger

Förbättringstgärder de senaste åren

Spillvattenledningar i samtliga fastigheter byttes 2001–2002.

Fönstren byttes till treglasfönster i alla lägenheter 2009.

Trapphusbelysning med LED-ljuskällor monterades 2011.

Fläktarna för ventilationen byttes till temperatur- och tryckstyrda 2012.

Målning av samtliga trapphus genomfördes 2013-2015.

Stamspolning genomfördes 2015 i samtliga lägenheter (både vertikala och horisontella stammar).

Radiatorer byttes 2015 på Årstavägen 119-127 och 2016 på Siljansvägen 79–85 och 82–84. Anledningen är att dessa visade sig vara av bristane kvalitet. Resterande radiatorer i föreningen är i huvudsak från husens yggnadsår och bedöms generellt vara i bra skick.

Plåttaken på höghusen målades och taket på Ottsjövägen 1–7 byttes helt 2015.

All utomhusbelysning byttes 2015. Pollarbelysningen renoverades och försågs med lågenergilampor. Övrig belysning runt bland annat entréer byttes till LED.

En stor del av föreningens asfaltsytor gjordes om 2016.

Lås på alla dörrar till gemensamma utrymmen byttes 2016 till ett elektroniskt låssystem. I entréportarna installerade vi ett system med möjlighet att komma in med beröringsfri nyckel och kodlås.

Planerade större åtgärder

2016 påbörjades ett arbete med dränering runt våra låghus, eftersom den gamla visat sig ha en otillfredsställande konstruktion. 2017–2018 genomfördes andra etappen. De mest brådskande delarna är nu färdiga, men famsidan av Siljansvägen 68–72 respektive Årstavägen 119–125 återstår.

En preliminär syn av höghusens fasader 2015 indikerade att putsen släppt delvis från huskroppen och att vi inom tio år behöver putsa om fasaderna. Styrelsen kommer att undersöka detta närmare under kommande år.

 

Boarea

I föreningen finns främst lägenheter med två respektive tre rum och kök samt ett fåtal lägenheter med avvikande storlek. Boarean för lägenheter är generellt baserad på mätningar som genomfördes i samband med uppförandet av fastigheterna.

 

Ekonomi och lån

För information om föreningens ekomoni och lån hänvisar vi till årsredovisningen.

 

Avgifter

Årsavgift

Årsavgiften styrs av vilket andelstal respektive lägenhet har. Avgift för en lägenhet framgår av den mäklarbild som kan begäras från HSB. Den senaste avgiftsändringen var den 1 april 2011 (höjning med 5 %). Inga avgiftsändringar är för närvarande planerade.

Avgift för internetanslutning

Sedan april 2017 tar föreningen ut en avgift för internetanslutning på 95 kronor per lägenhet och månad (se nedan).

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift utgår med 3,125 % av prisbasbeloppet och betalas av säljaren.

Pantsättningsavgift

Vid pantsättning av lägenheten utgår en pantsättningsavgift om 1,25 % av prisbasbeloppet som betalas av pantsättaren.

 

Garage och parkeringsplatser

Det finns inte några lediga garageplatser inom föreningen. Det finns fyra parkeringsplatser som samtliga är uthyrda. Intresserade medlemmar kan ställa sig i kö till dessa. Se vidare sidan Parkering.

 

Lägenheter och lokaler

Det finns inom föreningen 258 bostadslägenheter och ett antal lokaler varav de flesta är uthyrda till de boende i föreningen. Inom föreningen finns tre tvättstugor med modern maskinpark, bastu, en föreningslokal som även fungerar som övernattningslägenhet, takterrasser i samtliga punkthus samt hobbylokaler.

 

Kabel-TV och bredband

Basutbud av tv-kanaler från Com Hem ingår i månadsavgiften. Ytterligare tv-kanaler och eventuella andra tjänster från Com Hem bekostas av respektive bostadsrättshavare.

Alla lägenheter har också internetuppkoppling genom gruppanslutning från Ownit. En obligatorisk kostnad på 95 kr/mån tas ut tillsammans med månadsavgiften för lägenheten. Hastigheten på internetuppkopplingen är 700–1000 Mbit/s. I gruppanslutningen ingår fast telefoni utan månadsavgift (samtalsavgift tillkommer dock). Ownit har även tv-tjänster. Telefoni och tv kräver att bostadsrättshavaren tecknar separat abonnemang hos Ownit och köper deras router.

Se vidare sidan TV och bredband.

 

Stadsgas

Föreningsstämman 2017 beslutade att stadsgasen ska avvecklas år 2019, vilket innebär att de relativt få hushåll som fortfarande använder stadsgas kommer att behöva byta till elspis på egen bekostnad. Föreningen står dock för kostnaden för att koppla bort gasen. Den som planerar att renovera köket, bör tänka på att det fortfarande finns trycksatta gasledningar i väggarna, även i lägenheter som inte längre har gasanslutning. Se sidan Värme, vatten, avlopp, ventilation, el och gas för mer information.

 

Förvaltare

Föreningen anlitar HSB Stockholm för förvaltning. Kontaktuppgifter finns på sidan Administrativ förvaltning.

  

Information om bostadsrättshavare

Uppgift om vilka personer som står som innehavare av en bostadsrätt besvaras av HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice.

 

Inre reparationsfond

Föreningen har avskaffat avsättningen till den inre reparationsfonden och behållningen är 0 kr för samtliga bostadsrätter.

 

Medlemskap

Medlemsansökningar hanteras i första hand via HSB Portalen. Mäklare som inte har tillgång till detta verktyg uppmasas att kontakta HSB Stockholm.

För att bli medlem i Brf Siljan krävs att man även är medlem i HSB Stockholm.

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål.

 

Övrigt

Ytterligare relevant information på webbplatsen:

 

Uppdaterad 2018-05-24