!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovera och bygga om

Som bostadsrättshavare har du möjligheter att påverka hur din lägenhet ser ut, men i vissa fall krävs godkännande från styrelsen. Det gäller bland annat om du vill ändra planlösningen eller göra ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation eller gas eller något annat som påverkar fastigheten. Även väsentliga ändringar på uteplats/balkong kräver tillstånd.

Ska du göra någon ändring där styrelsen inte har kompetens att bedöma konsekvenserna för byggnaden eller övriga boende, kräver vi alltid intyg från behörig fackman. För att få riva eller ta upp en öppning i en vägg krävs alltid intyg på att väggen inte är bärande. Även en del andra ändringar kan kräva godkännande – fråga om du är osäker! Intyget ska innehålla information om vilken lägenhet det gäller och vilken ändring i konstruktion/planlösning som ska göras. Namn, yrkestitel och kontaktuppgifter till den fackman som utfärdat intyget måste alltid framgå.

Ändringar som inte godkänts i förväg kan leda till krav på återställande av ändringen samt eventuellt krav på vite.

 

Så här går ansökan till

  1. Tänk igenom ändringen själv och skaffa kunskap.
  2. Anlita en besiktningsman med relevant kompetens som utfärdar ett intyg (beroende på vad det är du vill göra).
  3. Fyll i blanketten för ändring i lägenhet. Du kan antingen fylla i för hand eller använda ett PDF-program på datorn för att fylla i allt utom namnteckningen. Komplettera med ritningar och intyg efter behov.
  4. Lämna ansökan i ett kuvert i expeditionens brevinkast eller scanna och skicka till styrelsen.brfsiljan@gmail.com.
  5. Styrelsen granskar och begär in kompletterande uppgifter vid behov.
  6. Styrelsen godkänner/avslår ansökan på nästa ordinarie möte.
  7. Du får besked om beslutet.

Skicka in ansökan i god tid, så att du inte får ont om tid om det skulle krävas kompletterande uppgifter.

I vissa fall vill styrelsen inspektera ändrade installationer. Du blir då uppmanad att kontakta styrelsen när arbetet är klart.

 

Information till grannar

Vid alla omfattande renoveringar som innebär störningar för övriga boende, måste du i förväg informera dina grannar i form av ett meddelande på anslagstavlan i trapphuset. Ange vilken lägenhet det gäller, hur länge arbetet beräknas pågå och gärna även kontaktinformation till dig.

 

Vanliga frågor kring renovering och ansökan

Nedan har vi samlat några vanliga frågor kring vilka regler som gäller kring renoveringar och hur man ansöker. Hör av dig om du har fler frågor.

Var hittar jag ritningar?
För rutinärenden ställer styrelsen inga formella krav på ritningen. Det duger med en som du ritat själv eller som är baserad på ritningarna på webben eller på en ritning du fått från mäklaren. I vissa fall kan en besiktningsman/byggnadskonsult behöva en mer detaljerad byggnadsritning. I dessa fall hänvisar vi till Stockholms stads stadsbyggnadskontor. Vissa ritningar går att hitta via Stockholms stads Bygg- och plantjänst på webben.

Hur stänger man av el/vatten/värme?
Vid de flesta renoveringar ska du inte behöva stänga av mer än i din egen lägenhet. Kontakta våra fastighetsskötare om du ändå måste du ändå planera in en avstängning som berör säkringar/ventiler i källaren. Sätt gärna den hantverkare du anlitar i kontakt med fastighetsskötaren och låt dem komma överens om tidpunkt. I synnerhet när det gäller avstängning av vatten/värme är det viktigt att vara ute i god tid (gärna en vecka i förväg) och att komma överens om vem som meddelar de grannar som berörs. Räkningen för fastighetsskötarens arbetstid kommer på din avgiftsavi.

Vilka tider får man arbeta med renovering?
Att borra, spika, använda elverktyg eller på annat sätt åstadkomma buller är bara tillåtet kl 7:00–20:00 på vardagar och 10:00–18:00 på helger. Visa hänsyn mot grannarna och tänk på att ljud fortplantas genom väggar och tak.

Hur hanterar jag byggmaterial och avfall?
Det är inte tillåtet att mellanlagra byggmaterial eller byggavfall i trapphus/entré. Svabba upp spåren efter dig när du transporterat byggmaterial eller avfall till eller från lägenheten. Smidigaste sättet att bli av med avfall är nog Östberga återvinningscentral som ligger vid Huddingevägen. Lägger du ditt avfall i en storsäck, ska du se till att den hämtas senast inom en vecka. 

Färgrester, lösningsmedel och liknande får inte hällas i avloppet och inte heller i gatubrunnar. De ska lämnas till återvinningscentral.

 

Vilka ändringar kräver tillstånd?

Här är några vanliga frågor om vad som kräver styrelsens tillstånd och vad man får göra utan tillstånd. Fråga gärna i förväg om den ändring som du tänkt dig inte finns med.

Får jag sätta in en motordriven fläkt ovanför spisen?
Nej, motordriven fläkt får inte kopplas till fastighetens ventilation. Det förstör ventilationen och driver in matos till dina grannar. Istället ska det finnas ett spjäll som kan ställas in för viss grundventilation och en timer som styr hur länge det blir ett högre luftflöde vid matlagning. Tänk på att explicit fråga efter en fläktkåpa utan motor när du väljer modell.

Får jag sätta upp en markis på fasaden eller utanpå fönstret?
Nej. Styrelsen har fattat principbeslut om att inte tillåta det. Anledningen är både att det orsakar för stora ingrepp i fasad eller fönsterkarm och att markiser riskerar att falla ner och orsaka person- och egendomsskador. (Undantag gäller dock för envåningslängan på Ottsjövägen.)

Får jag riva en innervägg?
Det kräver tillstånd från styrelsen, men brukar normalt beviljas om väggen inte är bärande. Vi kräver intyg från en fackman att väggen inte är bärande.

Får jag installera golvvärme i badrummet?
Elektrisk golvvärme får du installera efter godkännande från styrelsen. Vattenburen golvvärme är inte tillåten.

Får jag ta bort eller byta ut ett element?
Är det fel på elementet så är det föreningens ansvar att byta det. Du får inte byta eller ta bort ett fungerande element utan tillstånd. Byter du ett element, måste den injusterade ventilen från det gamla elementet vara kvar för att värmesystemet ska fungera korrekt.

Får jag ta bort eller byta ut handdukstorken?
De flesta lägenheter har en handdukstork kopplad till varmvattencirkulationen. Den får du ta bort, men då måste den ersättas med en förbindelse (bypass) med strypventil mellan tillopp och returledning för varmvatten. Syftet med detta är att säkerställa cirkulation men samtidigt undvika att kortsluta systemet. Rekommenderad ventil är IMI Hydronics TA-Trim DN10 som ställs in på 0,25 varv från stängt läge. Arbetet ska givetvis utföras fackmannamässigt.

Får jag dra om elledningarna i lägenheten?
Det kräver inte tillstånd från styrelsen, men måste utföras av behörig elektriker.

Får jag göra ändringar i gasinstallationerna?
Det kräver inte tillstånd från styrelsen, men alla ändringar av gasledningar måste utföras av behörig gasinstallatör. Energigas Sverige har en lista med auktoriserade gasinstallatörer. Vi kommer att avveckla stadsgasen i föreningen till år 2019.

Får jag installera matavfallskvarn kopplad till avloppet?
Nej, eftersom våra avloppsledningar inte är dimensionerade för att klara det.

Får jag installera en tvättmaskin i köket?
Nej, på grund av risken för vattenskador avråder Boverket i sina byggregler från tvättmaskin i utrymme utan golvbrunn. Det finns också risk att försäkringsbolag inte täcker sådana skador. I våra hus är dessutom avloppsstammarna i köket inte dimensionerade för det och kombinationen av textilludd och matfett kan orsaka stopp i avloppet.

Får jag byta dörren mot trapphuset?
Ja, det får du göra utan tillstånd. Av estetiska skäl kräver vi dock att färgen på utsidan ska vara samma som på övriga dörrar i trapphuset. Dörren ska vara utrustad med brevinkast och du måste flytta över servicelåset från den gamla dörren. Dörren måste givetvis uppfylla gällande brandskyddskrav.

Får jag glasa in balkongen?
Nej. Sådant kräver bygglov från kommunen och de har tidigare avslagit ansökan om att få glasa in balkonger på våra hus. Även om kommunen mot förmodan skulle ändra sig i frågan, krävs också tillstånd från föreningen. Som fastighetsägare ser vi potentiella problem med balkonginglasning.

Vad mer får jag göra utan tillstånd?
Som bostadsrättshavare har du stora friheter att utforma din bostad. Du får byta alla ytskikt (golvbeläggning, tapeter och målning) utan tillstånd. Du får byta ut toalettstol, handfat, badkar och köksinredning och du får installera tvätt- och diskmaskin förutsatt att utrymmet är förberett för det. Ytterligare information om vad du är ansvarig för hittar du i stadgarna. Fråga gärna om du är osäker.

 

Några goda råd

Vattenskador på grund av felaktigt utförd tätning i våtrum kan kosta både dig och föreningen stora pengar och i värsta fall göra lägenheten obeboelig under längre tid för sanering. Vid renoveringen måste du följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) och råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vi avråder starkt från att du som lekman gör våtrumsarbeten.

Kopplingar på vattenledningar kan börja läcka om de inte är korrekt utförda. Anlita expertis om du känner minsta osäkerhet.

Droppskydd (en stor plastbricka) rekommenderas under såväl diskmaskin som kyl/frys för att skydda mot vattenskador och för att tidigt upptäcka läckage.

Tänk på att det finns ledningar för såväl vatten som stadsgas i väggarna. Gasledningen är trycksatt även om just din lägenhet inte har gasspis.

Om du letar efter hantverkare, kan du börja med att titta i HSB Stockholms lista över samarbetspartner med ramavtal.

Dokument

Blankett ändring lägenhet.pdf 2017-01-21