!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning och revisorer

 

Valberedning för 2018/2019

Valberedningen utses av föreningsstämman. I valberedningens uppgifter ingår att inför stämman ta fram förslag på kandidater till poster i styrelsen, revisorer, distriktsombud i HSB samt ny valberedning. Du som är intresserad av förtroendeuppdrag i föreningen får gärna kontakta valberedningen när som helst under året.

Följande personer utsågs till valberedning vid föreningsstämman den 16 maj 2018:

 

Lisen Tamm
Valberedningens ordförande

 

Siljansvägen 70
073-661 38 24
lisen.tamm@sigtuna.se

 

Christoffer Rockstroh

 

Siljansvägen 85
076-250 20 99‬
rockstroh.christoffer@gmail.com

 

 

Kenneth Willström

 

Årstavägen 129
070-410 73 10
kenneth.willstrom@gmail.com

 

Revisorer för 2018/2019

Föreningsstämman väljer en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorns uppgift är att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på adekvat sätt samt att kontrollera att årsredovisningen följer god revisionssed. Revisorssuppleanten tar på sig revisorns uppgifter endast när den ordinarie inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Följande personer utsågs till revisorer vid föreningsstämman den 16 maj 2018:

 

Eva Frendh
Ordinarie revisor

 

Siljansvägen 78
073-907 46 93
efrendh@kth.se

 

 

Mikael Norén
Revisorssuppleant

 

Siljansvägen 80
070-637 40 30
pmnoren@telia.com

 

I tillägg till de stämmovalda revisorerna har föreningen en revisor som utses av HSB Riksförbund.