!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Värme, vatten, avlopp, ventilation, el och gas

 

Tänk på att en stor andel av föreningens utgifter går till varmvatten och uppvärmning av lägenheterna, så genom att vara sparsam kan du hjälpa till att sänka våra gemensamma kostnader.

 

Värme

Kostnaden för uppvärmning ingår i den avgift du betalar till föreningen.

Föreningens temperaturpolicy

Vår policy för temperatur grundar sig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17).

Målet är att alla ska kunna få åtminstone 20 °C i lägenheten. Går det inte att uppnå 20 °C trots att du följt råden nedan, är du välkommen att i första hand kontakta fastighetsskötarna för utredning. Tänk på att om du kontaktar dem i onödan, riskerar du att få betala för deras arbete.

Hur man mäter temperaturen

Se till att du mätt på rätt sätt innan du rapporterar problem. En fackmässigt korrekt mätning kräver rätt utrustning och kunskaper, men det blir oftast tillräckligt bra om du använder en digital termometer som du lägger exempelvis på ett bord mitt i rummet. Vänta en stund så att värdet hinner stabilisera sig. Observera särskilt att du inte ska läsa av på en termometer som sitter på en yttervägg. Mer om vilka zoner i ett rum som är undantagna framgår i Folkhälsomyndighetens information.

Hur elementen fungerar

På alla element (utom de i badrum som saknar fönster) sitter en termostat. Den styr hur varmt elementet blir och stryper värmen när det redan är tillräckligt varmt. Läget 6,5 på vredet motsvarar ungefär 21 °C och 5 motsvarar ungefär 18 °C. Är luften i rummet redan varmare än den temperatur som elementet är inställd på, kommer elementet att förbli kallt.

När ett element är igång, ska det vara varmt högst upp där vattnet kommer in och kallt i nedre delen där returledningen sitter.

Luft i elementet kan försämra effekten. Tecken på det kan vara ljud från elementet eller att ena sidan är kall medan den andra sidan är varm. Lufta ur elementet om du har dessa symptom. Kon­takta våra fastighets­skötare om du inte klarar det själv.

Felsökning och åtgärder vid låg temperatur

Här är några råd kring vad du själv kan göra om du upplever problem med temperaturen:

Åtgärda otätheter vid fönstren. Kommer det mycket kall luft från springor vid fönstren, kan du behöva täta bättre. Du är som bostadsrättshavare ansvarig för tätningslisten, men är fönstret felkonstruerat är det föreningens ansvar.

Låt luften strömma fritt runt elementen. Om den varma luften stannar vid elementet, luras termostaten att tro att rummet redan är varmt. Använd inte elementskydd och ställ inga möbler inom 40 cm från elementet. Låt inte gardiner täcka element eller termostat.

Dra ner persienner och rullgardiner på natten. Du kan minska värmeutstrålningen genom fönstren under kalla nätter genom att täcka för dem.

Handdukstorkar

Vid stamrenoveringen på 1990-talet installerade man handdukstorkar kopplade till varmvattencirkulationen i badrummen. Det anses idag vara en dålig konstruktion som inte tillåts vid nyinstallationer. Det är dessvärre inte möjligt att upprätthålla ett sådant flöde på varmvattencirkulationen att det räcker till alla handdukstorkar. Vi betraktar därför inte en kall handdukstork som ett fel som ska åtgärdas. Behöver du varma handdukar, rekommenderar vi att du installerar en elektrisk handdukstork. Om du planerar att renovera badrummet, ser vi gärna att du passar på att ta bort den gamla handdukstorken. På sidan "Renovera och bygga om" finns instruktioner för hur den ska avinstalleras. Har du den kvar, ska ventilen alltid vara öppen (vrid moturs). Anledningen är att stillastående vatten kan bli grogrund för legionellabakterier.

 

Vatten

Avstängningsventiler

Där vattenledningarna kommer in i lägenheten sitter avstängningsventiler som används för att kunna stänga av vattnet till blandarna. Ett tips är att någon gång per år "motionera" ventilerna, dvs stänga och öppna dem. På så vis förhindrar man att de beckar ihop. Vi vill dock varna för att det finns en liten risk att en ventil börjar läcka när man vrider på den efter att den stått orörd länge. Om ventilen inte går att vrida om med handkraft ska du inte använda verktyg utan istället kontakta fastighetsskötare/rörmokare. Om det skulle börja läcka är det bra att känna till var avstängningsventilen i källaren sitter. 

Undvik vattenskador

Vattenskador innebär stora olägenheter för dem som bor i en lägenhet som måste saneras. Kontrollera regelbundet att det är torrt kring rören under diskbänken. Var extra uppmärksam på anslutningarna för disk- och tvättmaskin. Om det kommer vatten genom det skvallerrör från stammarna som mynnar ut på golvet i kök och badrum, så indikerar det också att något är fel. 

Skrikande eller läckande kran?

Om det läcker från kranen eller om den är trög att öppna eller om det uppstår ett skrikande ljud när den är öppen, så är det förmodligen dags att byta packning eller den s k insatsen i blandaren. Våra fastighetsskötare hjälper gärna till, men kostnaden står du själv för.

Sparsamhet

Kostnaden för vatten ingår i den avgift du betalar till föreningen. Vi vill uppmana till sparsamhet med miljön och föreningens ekonomi i åtanke. Tänk på att när våra hus byggdes på 40-talet så duschade de flesta inte alls lika ofta och länge som idag. Det finns därför en ökad risk för mögel i badrummet om du duschar för mycket utan att låta badrummet torka ut ordentligt.

 

Avlopp

Lukt från avloppet?

Avlopp luktar dessvärre, men tanken är att vattenlås och god tätning ska göra att den lukten inte kommer in i lägenheten. Erfarenheten säger att sådana problem oftast beror på dålig tätning. Vid golvbrunnen kan man byta gummipackningen och vid anslutningen för toalett eller handfat kan man täta med avloppskitt (säljs bland annat under varumärket Unigum). Du kan också be om hjälp från fastighetsskötarna, men räkna med att stå för kostnaden själv om det inte visar sig att problemen är föreningens fel.

Stopp i avloppet?

Ibland blir det dessvärre stopp i avloppet. Golvbrunnen rensar du givetvis enkelt själv genom att ta bort gallret och därefter lyfta upp vattenlåset för rengöring. Även vattenlås till handfat kan du ta isär och rensa. Om problemet sitter längre in i rören så kan det vara läge att kontakta fastighetsskötarna för åtgärd. Du är själv ansvarig för den del av avloppsledningarna som hör till din lägenhet, medan föreningen är ansvarig för stamledningarna. Om stoppet sitter i dina ledningar så skickar fastighetsskötarna räkningen till dig, men sitter stoppet i avloppsstammen så står föreningen för kostnaden.

Avfallskvarnar

Vi tillåter inte installation av matavfallskvarnar kopplade till avloppet. Anledningen är att våra avloppsledningar inte är dimensionerade för det.

 

Ventilation

Frånluft

Centrala fläktar på taket suger ut luften genom ventilationskanalerna. Det är inte tillåtet att ansluta fläktar med egna motorer, eftersom det stör ventilationen för alla i huset. Istället använder vi spiskåpor med ett mekaniskt spjäll ger grundventilation i normalläget och som öppnas mer när man vrider på timervredet.

Tilluft

Inflöde av frisk luft sker genom ventilationsöppningar högst upp på fönstren. Dessa ventiler bör normalt hållas öppna. Flödet kan regleras genom att skjuta ventilationsdonet åt sidan, men det går avsiktligt inte att strypa inflödet av luft fullständigt.

I många lägenheter finns också den gamla ventilen kvar i fönsterkarmen under vissa fönster. Har du problem med för stort flöde av luft därifrån så kan du sätta igen ventilen.

 

Elektricitet

Varje bostadsrättsinnehavare betalar själv för elförbrukningen. Elnätet ägs av Ellevio, så du måste ha ett abonnemang hos dem. Du väljer själv med vilken leverantör du vill teckna avtal om elhandel.

Alla lägenheter har trefasanslutning med 3 x 16 A huvudsäkringar.

Strömavbrott?

Är det problem i din lägenhet men inte hos grannarna, så ska du naturligtvis börja med att undersöka om automatsäkringarna eller eventuell jordfelsbrytare i lägenheten slagit ifrån.

Om inte problemet ligger där så kan huvudsäkringen till en av de elektriska faserna ha gått. Det felet brukar yttra sig så att några eluttag, lampor och spisplattor slutar fungera, men oftast inte alla. Huvudsäkringarna sitter i anslutning till elmätarna i ett låst rum i källaren. Under normal arbetstid felanmäler du i första hand via fastighetsskötarna. I andra hand kan du be någon i styrelsen om hjälp.

 

Gas

Pluggad gasledning

Föreningsstämman 2017 beslutade att stadsgasen ska avvecklas år 2019, men än så länge finns stadsgas i föreningen och vissa lägenheter har gasspis.

Även om du inte har gasspis, finns det förmodligen en igenpluggad gasledning i köket, ofta inne i ett köksskåp. Den kan exempelvis se ut som på bilden här intill. Observera att det finns brandfarlig gas under tryck i röret och att detta absolut inte får kapas.

Vi hänvisar alla frågor till Gasnätet Stockholm som äger gasnätet. Energigas Sverige har en lista med auktoriserade gasinstallatörer. Anlita alltid någon av dessa vid eventuella ändringar i gasinstallationen.

 

Energideklaration

Enligt lag ska alla flerbostadshus energideklareras. I Brf Siljan genomförde vi energideklaration för alla byggnader i början av 2010. Resultat i form av anslag som anger energiförbrukningen jämfört med liknande fastigheter finns i varje port. Om du är intresserad av alla detaljerna, kan du ta del av hela energideklarationen.

> Energideklaration för Brf Siljan (PDF)