!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förråd och källarlokaler

 

Förråd till lägenheten

Till de flesta lägenheter hör två källarförråd – ett större och ett mindre som ursprungligen användes som matkällare. De är märkta med lägenhetsnumret. Storlekarna varierar något och ett fåtal lägenheter har bara ett förråd. När du flyttar in är det bra om du ber säljaren eller mäklaren att visa var förråden finns. Hittar du inte förråden så kanske dina grannar eller styrelsen kan hjälpa till.

Förråden ska vara låsta oavsett om du använder dem eller inte. Annars är det risk att det hamnar skräp i dem eller att någon annan börjar använda dem. Du ansvarar själv för lås och låsanordning. På expeditionen säljer vi ledhaspar för 30 kr/st.

 

Cykel- och barnvagnsrum

Cykel- och barnvagnsrummet är endast avsett för cyklar, barnvagnar, pulkor och kälkar. Även otympliga tillbehör till cyklar och barnvagnar kan du lämna här, men dina övriga tillhörigheter får du ha i ditt eget förråd eller lägenheten.

Det finns inga fasta platser per lägenhet och vi sätter ingen exakt gräns för hur mycket yta var och en får använda, men förutsätter att alla håller sig inom rimliga gränser.

Det är inte tillåtet att ladda batterier i cykel- och barnvagnsrummet eller i andra källarutrymmen.

Ibland måste vi rensa bort sådant som inte används. Då ger vi några veckor i förväg anvisningar hur du ska göra med dina saker. Antingen kan du få i uppdrag att märka dina prylar eller så sätter styrelsen märklappar på allt i rummet och du får ta bort märkningen på det som du vill behålla. När vi rensar i cykel- och barnvagnsrummen så klipper vi vid behov eventuella lås.

 

Lokaler och extra förråd

Det finns ett antal lokaler i varierande storlek som kan hyras som förråd eller tillåten verksamhet. Vi föredrar att hyra ut dem på lång tid (normalt minst ett år).

Hyra lokal

Nedanstående lokaler är lediga just nu eller blir snart lediga. Du är välkommen att höra av dig även om du inte ser något som passar just dig, för ibland vet vi i förväg att någon ytterligare lokal ska bli ledig.

Annonserat
datum
Lokal-
nummer
Storlek
(m2)
Hyra
(kr/mån)
Adress Information
2018-10-06 9037 1,5 200 Siljansvägen 68

Skjul (byggt som sophus när vi hade sopnedkast) vid entrén.

Bra till att förvara sådant som du vill ha lättåtkomligt, exempelvis barnvagn och lekredskap.

Tillgängligt nu.

2019-02-09 (ej tilldelat) 5,5 550 Ottsjövägen 7

Två förråd i vår relativt nyrenoverade källare.

Här välkomnar vi även externa hyresgäster om inga medlemmar i Brf Siljan är intresserade.

Vi delar upp en större lokal i två mindre. Beräknas klart för uthyrning någon gång i mars.

 

De flesta lokalerna är i första hand avsedda för medlemmar i Brf Siljan. Några lokaler hyr vi också ut externt, men då brukar hyran bli lite högre än för medlemmar.

Kontakta lokalansvarig i styrelsen om du är intresserad av att hyra.

Är det flera som anmäler intresse för en lokal under första månaden, lottar vi mellan intressenterna. Därefter är det oftast den första som anmäler intresse som får hyra.

Säga upp lokal

Om du hyr en lokal och vill säga upp avtalet, kontaktar du lokalansvarig i styrelsen. Det krävs inget särskilt formulär för det, utan enklast är att skicka e-post. Se till att du får en bekräftelse, så att det inte uppstår några missförstånd. Tänk på att du normalt bara kan säga upp lokalen till det datum då avtalet löper ut. Uppsägningstiden anger hur lång tid i förväg du måste säga upp avtalet.

Om du har en bostadsrätt i föreningen och dessutom hyr en lokal, finns oftast ett villkor i avtalet som säger att avtalet för lokalen upphör automatiskt när du säljer din lägenhet. Vi uppskattar ändå om du säger till oss i god tid.