!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfall och återanvändning

Förpackningar, tidningar och batterier

Nära korsningen Siljansvägen/Ottsjövägen finns en återvinningsstation för tidningspapper och förpackningar av papp, plast, metall och glas. Batterier kan du slänga i en låda vid Siljansvägen 68.


Givetvis håller vi rent och snyggt vid vår återvinningsstation. Om någon behållare är full eller om det är skräpigt så kan du påpeka det för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

> Lämna synpunkter om tömning och städning

 

Hushållssopor

Hushållssopor slänger vi i sopkärl som står i skåp utomhus. Var de är placerade framgår av kartan nedan.

Förpacka soporna i en väl försluten plastpåse innan du slänger dem. Visa hänsyn genom att aldrig ställa soppåsen i trapphuset eller på marken. Om sopkärlet är fullt, så använd ett annat. På kartan nedan framgår var du hittar sopkärlen och hur många som finns på varje plats.

Matavfall

Du som vill kan sortera ut ditt matavfall och lämna det i särskilda kärl. Matavfallet blir till biogas och biogödsel genom kommunens försorg. Läs också Stockholms Vatten och Avfalls information om insamling av matavfall.

Innan du börjar, vill vi att du anmäler intresse till någon av våra två kontaktpersoner för att få instruktioner och bland annat en hållare till påsarna. De kan också besvara frågor om matavfallsinsamlingen.

Margareta Ross Bergsten
Siljansvägen 79
Tel: 070-840 6512
maberg49@gmail.com
  Anders Linghede
Siljansvägen 82
Tel: 070-45 45 678
anders.linghede@gmail.com

 

Matavfallet får endast slängas i särskilda papperspåsar som du kan hämta i det före detta soprummet intill porten på Siljansvägen 82. Dörren dit öppnar du med din iLOQ-nyckel (svart eller mörkblå). På kartan nedan ser du var du hittar matavfallspåsarna och de fyra kärlen för matavfall. Det finns två vid Siljansvägen 82, ett vid Siljansvägen 72 och ett vid Årstavägen 125.

Grovsopor och miljöfarligt avfall

Föreningen har inte några permanenta grovsoprum. Under städdagarna på våren och hösten ställer vi upp containrar där det finns möjlighet att bli av med grovsopor. Där accepteras dock inte elektriska apparater eller miljöfarligt avfall.

Strax efter jul får julgranar slängas vid skogsdungen mittemot Siljansvägen 77 där vår fastighetsskötare tar hand om dem.

De flesta typer av avfall utom hushållssopor kan också slängas på Östberga återvinningscentral. Dit hör t ex skrymmande sopor, färgrester, möbler och elektriska apparater såsom TV, datorer, spis och kylskåp. Det kostar ingenting att bli av med soporna på återvinningscentralen.

Fyra gånger om året brukar Stockholm Vatten och Avfalls mobila miljöstation komma till Årsta torg en kort stund under kvällstid. Där kan du slänga miljöfarligt avfall och småelektronik.

 

Bytesrum

Vill du bli av med något som du tror att någon annan kan ha nytta av? I vårt bytesrum kan du lämna ifrån dig sådant som du inte behöver och samtidigt ta vara på sådant som andra lämnat där. Syftet är att gynna återanvändning av saker och material, till nytta för både föreningens medlemmar och miljön.

Bytesrummet finns på baksidan av Siljansvägen 72. Grundregeln för saker som vi tar emot är att de ska vara hela, fungerande, rena och bärbara. Böcker skulle fylla rummet direkt varför vi endast tar emot barnböcker och facklitteratur. Stora möbler, vitvaror, kläder, kemikalier eller färg tar vi inte heller in i rummet.

Planerade öppettider

2018
lördag 27 oktober kl 10–12 (samtidigt som städdag)
söndag 25 november kl 10–11
söndag 16 december kl 10–11

2019
söndag 27 januari kl 10–11
söndag 24 februari kl 10–11
söndag 24 mars kl 10–11
lördag 27 april kl 10–12 (samtidigt som städdag)
söndag 26 maj kl 10–11 

Bytesrummet drivs av några engagerade medlemmar. Kontaktperson är Ann-Marie Arvidsson på Siljansvägen 70, telefon 076-349 47 40. Hör av dig till henne om du också vill vara med i arbetet kring bytesrummet.