!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar och lås

Lås till gemensamma utrymmen

Vi använder elektroniskt låssystem för alla dörrar till gemensamma utrymmen.

Dina nycklar

Varje lägenhet har från början fått fyra nycklar. De identifieras med olika färg på plastbrickan.

  • Svart och mörkblå nyckel passar till alla utrymmen du som lägenhetsinnehavare ska ha tillgång till. Förutom entréport, cykelrum och källarutrymmen där du bor, passar de till din tvättstuga, alla takterrasser, hobbyrummen och rum för matavfallspåsar. Under dagtid kan du också komma in genom övriga entréportar i föreningen. Dessa nycklar bör användas av vuxna personer som bor i lägenheten.
  • Röd och grön nyckel passar enbart till entréport, cykelrum och källarutrymmen där du bor. Tanken är att de ska kunna användas antingen av minderåriga eller av andra som av någon anledning måste komma in i huset.

Behöver du ytterligare nycklar, kan du köpa dem för 300 kr på expeditionen. Då kan du själv bestämma vilken av ovanstående kombination av behörigheter nyckeln ska få. En sådan extra nyckel får gul plastbricka. 

Nycklarna hör till lägenheten och ska följa med vid överlåtelse. Du som övertar en lägenhet bör säkerställa att du får alla nycklar.

Användning

I entréportarna (och Siljansgården när du bokat den) räcker det med att hålla nyckeln mot koddosan, så låses dörren upp. I övriga fall sticker du in nyckeln i låset och vrider om. Den elektricitet som behövs för att nyckeln ska kunna kommunicera med låset skapas av rörelsen när du stoppar in nyckeln. Därför måste man stoppa in nyckeln med rätt hastighet.

På undersidan av nyckeln sitter en kontakttråd som måste hållas ren. Torka vid behov av den med en mjuk fuktad trasa. Använd aldrig nyckeln till något annat än att öppna våra dörrar, eftersom den annars kan skadas.

Dra upp dörrar som öppnas mot dig med dörrhandtaget – inte med nyckeln.

Om en nyckel försvinner

Skulle någon nyckel förkomma, bör du anmäla det omedelbart till styrelsen. Då kan vi spärra den så att den inte längre fungerar. Behöver du en ersättande nyckel, köper du en sådan på expeditionen för 300 kr. 

Extra behörigheter

Vid behov kan vi lägga till ytterligare behörigheten på en nyckel, exempelvis om du betalar för bastun eller av någon annan anledning behöver komma åt ett visst utrymme. Då hjälper styrelsen dig att ordna det. För att få ändrad behörighet på en nyckel, måste den stickas in i en nyckeluppdaterare. Vi har en på expeditionen och dessutom en innanför entréporten på Siljansvägen 80 som du kan komma åt den tid som passar dig bäst. Med din svarta och mörkblå nyckel kommer du in i Siljansvägen 80 mellan kl 6 och 21 även om du inte bor där. Följ instruktionerna som sitter vid nyckeluppdateraren.

Loggning av passageinformation

När ett lås öppnas, loggas automatiskt vilken nyckel som använts och i vissa fall även tidpunkt. Syftet med detta är huvudsakligen att kunna underhålla och felsöka systemet. När informationen inte längre behövs, ska den raderas. Informationen är väl skyddad och lämnas inte ut till obehöriga.

I polisärenden eller vid sådana störningar i boendet som avses i Hyreslagen eller Bostadsrättslagen, kan loggningsinformationen komma att användas i utredningssyfte. Styrelsemedlemmar har tillgång till passageloggen, men får enligt lag inte använda den i andra syften än de avsedda.

Informationen i låssystemet är i normalfallet knuten endast till lägenhetsnummer, inte till någon specifik person.

 

Portkod

Varje port har en egen fyrsiffrig kod som kan användas för att öppna mellan kl 6 och 21. Tryck in koden och avsluta med OK (knappen längst ner till höger).

Syftet med portkoden är framförallt att du ska kunna släppa in dina besökare, varubud och liknande genom att ge dem koden. Var försiktig med vem du lämnar ut koden till.

Vi byter ibland byta koden. Då får du ett meddelande i brevlådan med den nya koden.

 

Lås till lägenhetsdörren

Låsen på lägenhetsdörren är ditt eget ansvar att underhålla och byta ut vid behov.

För länge sedan installerades på de flesta lägenhetsdörrar lås av märket KABA och man kunde då använda samma nyckel även till entré- och källardörrar. Sedan vi bytt låssystem i övriga dörrar passar nyckeln bara till den egna lägenhetsdörren. Du kan använda det gamla låset så länge du vill och så länge det fungerar men du kan inte längre göra nya nycklar.

 

Servicelås/nyckeltub

I överkanten av lägenhetsdörrarna finns ett servicelås som styrelsen och fastighetsskötaren har nyckel till. Det används då du ska få något åtgärdat i lägenheten och inte kan vara hemma.

Ta av plastkåpan på insidan och fäst dina nycklar i kroken på kedjan. Hantverkaren/fastighetsskötaren kan sedan dra ut din nyckel och låsa upp dörren. När arbetet är klart, hängs nyckeln tillbaka och servicelåset låses. Observera att nycklarna måste passera genom en smal öppning. Häng därför inte hela nyckelknippan eller någon elektronisk nyckel i kedjan, utan bara de nycklar som behövs.