!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna utses på föreningsstämman, utom en styrelseledamot som utses av HSB Stockholm. Styrelsen har normalt möte tredje onsdagen i månaden. Lämna in dina frågor eller förslag i god tid om du vill att något skall behandlas då.

Under expeditionstid finns alltid någon ur styrelsen tillgänglig. Du kan också lägga ett meddelande i expeditionens brevlåda på Siljansvägen 80 eller skicka ett e-post till styrelsen.brfsiljan@gmail.com. Om du talar om vad du har för lägenhetsnummer så blir många ärenden enklare för oss att hantera.

Vi publicerar våra telefonnummer för att du ska kunna nå oss i akuta situationer, men styrelsemedlemmarna är inte fastighetsskötare. Problem med fastigheten som inte är mycket brådskande anmäls till fastighetsskötarna.

 

Brf Siljans styrelse för 2018/2019

Styrelsen består sedan föreningsstämman den 16 maj 2018 av följande personer.

 

Håkan Lindgren
(ordinarie ledamot)

Ordförande, vice fastighets- och underhållsansvarig

Siljansvägen 80
070-744 40 13
hakan.lindgren@yahoo.se

 

Stefan Pettersson
(ordinarie ledamot)

Vice ordförande, fastighets- och underhållsansvarig, samordnare för brandskyddsfrågor

Siljansvägen 72
072-204 43 45
matrix@kth.se

 

Erik Åman
(ordinarie ledamot)

Sekreterare, lokalansvarig, webbansvarig, låsansvarig

Siljansvägen 70
070-677 91 57
erik.brfsiljan@aman.se

 

Kent Marshall
(ordinarie ledamot)

Ekonomiansvarig

Siljansvägen 83 A
070-648 90 55
kent@marshall.se

 

Eva Brishammar
(ordinarie ledamot)

Vice lokalansvarig, utemiljöansvarig

Siljansvägen 70
070-665 55 95
e.brishammar@gmail.com

 

Roland Bühlmann
(ordinarie ledamot)
HSB:s representant

roland.buhlmann@hsb.se

 

Jonas Söderström
(suppleant)

Vice fastighets- och underhållsansvarig, vice webbansvarig, låsansvarig

Siljansvägen 70
0760-47 58 47
jonas@kornet.nu

 

Göran Nyberg
(suppleant)

Vice sekreterare, vice ekonomiansvarig

Siljansvägen 72
072-731 41 26
goran.l.nyberg@gmail.com

 

Gunilla Westerdahl
(suppleant)

Redaktör för Siljansnytt

Siljansvägen 77
070-645 12 88
g.wdahl@telia.com